Ücretsiz denemenizi başlatın

Parola güvenlik ipuçları:

  • en az 6 karakter kullanın
  • harfleri ve sayıları bir arada kullanın
  • büyük ve küçük harfleri bir arda kullanın
  • özel karakterler kullanın (ör. @)

ZIP File

A zipped or compressed file. "Zipping" a file involves compressing one or more items into a smaller archive. A zipped file takes up less hard drive space and less time to transfer it to another computer.

Join Email Marketing Buzz.