Ücretsiz denemenizi başlatın

Parola güvenlik ipuçları:

  • en az 6 karakter kullanın
  • harfleri ve sayıları bir arada kullanın
  • büyük ve küçük harfleri bir arda kullanın
  • özel karakterler kullanın (ör. @)

RSS

A family of XML dialects for Web syndication used by (among other things) news websites and weblogs. The abbreviation is used to refer to the following standards:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Join Email Marketing Buzz.