Ücretsiz denemenizi başlatın

Parola güvenlik ipuçları:

  • en az 6 karakter kullanın
  • harfleri ve sayıları bir arada kullanın
  • büyük ve küçük harfleri bir arda kullanın
  • özel karakterler kullanın (ör. @)

Email Headers

Lines of code at the top of each message, invisible in most email applications, used for authentication and credibility purposes. A typical email program normally shows you the standard To:, From:, Subject:, and Date: headers.

Join Email Marketing Buzz.