Ücretsiz denemenizi başlatın

Parola güvenlik ipuçları:

  • en az 6 karakter kullanın
  • harfleri ve sayıları bir arada kullanın
  • büyük ve küçük harfleri bir arda kullanın
  • özel karakterler kullanın (ör. @)

Click Tracking

Click tracking refers to the data collected about each click link, such as how many people clicked it, how many clicks resulted in desired actions such as sales, forwards or subscriptions.

Join Email Marketing Buzz.